Security Advisor - Trợ lý bảo mật cho một NAS siêu an toàn

Jun 10, 2021.

Security Advisor - Trợ lý bảo mật cho một NAS siêu an toàn

Security Advisor - Trợ lý bảo mật cho một NAS siêu an toàn

 

 

Security Advisor là một ứng dụng bảo mật DSM quét cài đặt DSM và NAS Synology của bạn. Cố vấn bảo mật sẽ kiểm tra cài đặt của bạn và đề xuất các thay đổi giúp giữ an toàn cho NAS Synology của bạn. Dưới đây là danh sách các tính năng được cung cấp:

* Thực hiện các kiểm tra khác nhau để phát hiện bất kỳ cài đặt DSM nào có thể gây ra rủi ro bảo mật cũng như bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.

* Phân tích các hoạt động đăng nhập bất thường và đoán mật khẩu từ bên thứ ba độc hại (các cuộc tấn công vũ phu).

* Cung cấp kết quả chi tiết, cung cấp cho bạn các báo cáo giải thích những hành động được đề xuất nên thực hiện và bạn sẽ được lợi như thế nào khi làm như vậy.

* Cơ sở dữ liệu định nghĩa bảo mật nội bộ tự động cập nhật, luôn cập nhật về các mối đe dọa mạng đang thay đổi.

* Tạo báo cáo hàng tháng hoặc hàng ngày để đưa ra các hành động được đề xuất.

Top
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI «