QNAP - Giải pháp sao lưu & phục hồi cho doanh nghiệp

Jun 23, 2022.

QNAP - Giải pháp sao lưu & phục hồi cho doanh nghiệp

QNAP - Giải pháp sao lưu & phục hồi cho doanh nghiệp

 

 

QNAP NAS có thể thực hiện tất cả các công việc sao lưu. Giải pháp sao lưu của QNAP bao gồm tất cả các hệ thống kinh doanh, bao gồm PC / Mac, VM, các dịch vụ đám mây, SaaS và máy chủ sử dụng giao thức RTRR, rsync, FTP, CIFS / SMB...

 

  •  Ứng dụng miễn phí trọn đời: Đồng bộ hóa sao lưu kết hợp (HBS3); Hyper Data Protector, Boxafe, VJBOD, Dịch vụ khôi phục đa ứng dụng, NetBack Replicator

  •  Khôi phục dữ liệu của bạn một cách dễ dàng: Với GUI Web trực quan của QNAP, các hệ thống dữ liệu bị ảnh hưởng có thể nhanh chóng được khôi phục về trạng thái bình thường gần đây nhất của chúng.

  •  Ưu tiên sự an toàn dữ liệu: Dữ liệu của bạn được giữ an toàn với mã hóa AES 256-bit tiêu chuẩn công nghiệp. QNAP hỗ trợ cả mã hóa phía máy khách và máy chủ để ngăn chặn hiệu quả truy cập trái phép. Thêm một lớp bảo vệ bổ sung chống lại phần mềm tống tiền và phần mềm độc hại bằng nhiều snapshot.

  •  Một chế độ xem cho tất cả các công việc sao lưu: Đủ chi tiết, nhưng không phức tạp. Quản lý và tự động hóa các công việc sao lưu của bạn một cách linh hoạt và nhanh chóng xem xét các vấn đề khi chúng xảy ra

Top
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI «