Miễn phí Dịch vụ Phục hồi Dữ liệu Cứu hộ của Seagate trong 3 năm

Oct 22, 2020.

Miễn phí Dịch vụ Phục hồi Dữ liệu Cứu hộ của Seagate trong 3 năm

Miễn phí Dịch vụ Phục hồi Dữ liệu Cứu hộ của Seagate trong 3 năm

 

 

Mỗi ổ cứng SkyHawk và SkyHawk AI từ 2TB trở lên sẽ được cung cấp ba năm miễn phí Dịch vụ Phục hồi Dữ liệu Cứu hộ của Seagate để bảo vệ chống lại các vấn đề có thể gây mất dữ liệu.

Dữ liệu video đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong các ứng dụng giám sát video. Để bảo vệ tốt hơn dữ liệu đó và mang lại sự an tâm, Seagate cung cấp ba năm dịch vụ phục hồi dữ liệu cứu hộ với chất lượng hàng đầu trong ngành của họ.

Dữ liệu rất quan trọng và Dịch vụ phục hồi dữ liệu cứu hộ mang lại sự an tâm trong trường hợp dữ liệu bất ngờ hoặc ngẫu nhiên và gây thiệt hại. Dịch vụ này cho phép bạn tiếp cận vào một đội ngũ toàn cầu với các chuyên gia phục hồi dữ liệu đẳng cấp thế giới và có một đánh giá sự hài lòng của khách hàng 95%.

Hãy bảo vệ tài sản có giá trị nhất của bạn - Dữ liệu

Top
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI «