Lưu trữ đám mây linh hoạt cho doanh nghiệp

May 15, 2021.

Lưu trữ đám mây linh hoạt cho doanh nghiệp

Lưu trữ đám mây linh hoạt cho doanh nghiệp

 

 

Cuộc cách mạng điện toán đám mây đang được thúc đẩy bởi tốc độ phát triển các giải pháp và ứng dụng chưa từng có để chuyển đổi dữ liệu thành thông tin và kiến ​​thức.

 

Khi các doanh nghiệp cố gắng mở rộng thu thập dữ liệu, việc tìm ra vị trí để đặt dữ liệu này và quản lý chi phí để có được dữ liệu đó có thể hạn chế những lợi ích này. Khi họ nhận ra rằng phần lớn dữ liệu ngày nay bắt đầu ở biên, các tổ chức đang tìm kiếm các giải pháp để lưu trữ dữ liệu tại biên để giảm độ phức tạp. Khả năng mở rộng và độ tin cậy phải là trọng tâm của các giải pháp này.

 

Đối với lưu trữ đám mây tại biên, các tình huống bình thường bao gồm tăng đột biến nguồn, lỗi phần cứng, cập nhật phần mềm và mất mạng. Mục tiêu cuối cùng: các ứng dụng và dịch vụ phải chạy hiệu quả bất chấp những sự cố này, với rất ít hoặc không ảnh hưởng.

 

Các giải pháp trên đám mây hoàn chỉnh phải cung cấp các tính năng đảm bảo khả năng phục hồi - cả trong và giữa các khu vực triển khai lưu trữ. Rõ ràng rằng một giải pháp để đảm bảo khả năng phục hồi địa lý cũng là cần thiết. Khả năng phục hồi theo địa lý có nghĩa là duy trì một hoặc nhiều bản sao dữ liệu trong nhiều trung tâm dữ liệu trên nhiều vùng.

 

Sự kết hợp giữa các nền tảng lưu trữ Seagate Exos và sao chép đồng bộ LINSTOR tạo ra một giải pháp linh hoạt, giàu tính năng, cấp doanh nghiệp, mở để kết nối với bất kỳ giải pháp đám mây công cộng hoặc riêng tư nào khác. Cam kết về nguồn mở của các nền tảng này mang lại sự nhanh nhẹn trong hoạt động đồng thời cung cấp khả năng hiển thị vào tất cả các lớp của giải pháp.

 

Top
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI «