ĐÓN NGÀY TÌNH YÊU - NHẬN SIÊU ƯU ĐÃI

Feb 14, 2023.

ĐÓN NGÀY TÌNH YÊU - NHẬN SIÊU ƯU ĐÃI

ĐÓN NGÀY TÌNH YÊU - NHẬN SIÊU ƯU ĐÃI

 

 

- Thời gian : từ 14/2-18/2/2023

- Nội dung khuyến mãi :

* Mua 6 camera 1x23-IUF+ 1 đầu ghi 76NVR giảm 5 %

* Mua 6 camera 2x21 ( Trừ 2CV2Q and 2CV2U-wifi camera) + 1 đầu ghi 76NVR giảm 5 %

* Mua 6 camera 1x43-IUF+ 1 đầu ghi 76NVR giảm 7 %

* Mua 6 camera 2x41 ( Trừ 2CV2Q and 2CV2U-wifi camera) + 1 đầu ghi 76NVR giảm 7%

 

 Lưu ý: Áp dụng 6 camera cùng loại

Top
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI «