VUI GIÁNG SINH – RINH SEAGATE Minigame dành cho các nhà phân phối/ đại lý.

Nov 25, 2021.

VUI GIÁNG SINH – RINH SEAGATE Minigame dành cho các nhà phân phối/ đại lý.

VUI GIÁNG SINH – RINH SEAGATE

Minigame dành cho các nhà phân phối/ đại lý.

 

Với mong muốn truyền tải thông điệp của chương trình khuyến mãi “Vui Giáng Sinh – Rinh Seagate”, Seagate gửi đến một Minigame giữa các nhà phân phối/ đại lý.

Minigame diễn ra từ ngày 25.11 – 25.12.2021, Quý nhà phân phối/đại lý sẽ đăng bài viết về chương trình khuyến mãi "Vui Giáng Sinh – Rinh Seagate" với các nội dung do Seagate cung cấp.

Sau khi đăng tải, nhà mình vui lòng gửi lại link bài viết để ban tổ chức có thể ghi nhận thông tin.

 

Bài Viết 1: Tải bài viết tại đây: https://bit.ly/km-baiviet1

Bài Viết 2: Tải bài viết tại đây: https://bit.ly/kn-baiviet2

Bài Viết 3: Tải bài viết tại đây: https://bit.ly/km-baiviet3

 

Top
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI «