Thông báo phát hành bản cập nhật HANET Connect (1.7.2.2)

Nov 30, 2021.

Thông báo phát hành bản cập nhật HANET Connect (1.7.2.2)

Thông báo phát hành bản cập nhật HANET Connect (1.7.2.2)

 

 

Kính gửi các Khách hàng đang dùng sản phẩm Hanet

Thông báo phát hành bản cập nhật HANET Connect (1.7.2.2) cho hệ điều hành Android và iOS qua CHplay; Appstore

Version : 1.7.2.2

- Cập nhật chức năng "Check in PC-COVID tự động".

- Hiệu chỉnh chức năng khởi động Camera từ phần mềm

(Yêu cầu thiết bị Update FW : 2.0.2.34 trở lên)

Điều kiện cần để tính năng Check in PC-Covid hoạt động:

1. Địa điểm phải được cài đặt mã QR địa điểm của app PC-Covid.

(https://qr.tokhaiyte.vn)

2. Bật chức năng “Check in PC-Covid trên địa điểm.

3. Điều chỉnh khoảng thời gian giữa hai lần check in lên PC-Covid.

4. Nhân viên (và Khách hàng) phải được cài đặt mã QR cá nhân của

app PC-Covid trong phần chỉnh sửa thông tin.

5. Camera phải cập nhật FW 2.0.2.34 trở lên

 

Hướng dẫn các bước sử dụng tính năng "Check in PC-COVID tự động"

 

 

 

Top
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI «