MUA SKYHAWK TẶNG BOSCH

May 04, 2022.

MUA SKYHAWK TẶNG BOSCH

MUA SKYHAWK TẶNG BOSCH

 

 

Tặng máy bắt vít cầm tay BOSCH Go Gen 2 khi mua 25 ổ cứng HDD Seagate SkyHawk 1TB hoặc 2TB.

Sản phẩm áp dụng: Seagate SkyHawk 1TB & Seagate SkyHawk 2TB

 

Top
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI «