Chương Trình Thu Hồi Và Tái Chế Ổ Cứng

Jul 28, 2022.

Chương Trình Thu Hồi Và Tái Chế Ổ Cứng

Chương Trình Thu Hồi Và Tái Chế Ổ Cứng

 

 

Bạn có ổ cứng cũ không dùng nữa? Chúng tôi có giải pháp dành cho bạn! 

Nhận ra sự cần thiết của nền kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm xã hộ đối với hành tinh, con người và môi trường. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để kéo dài thời gian sử dụng của ổ cứng và giảm thiểu tác động xấu tới các nguồn tài nguyên là mục tiêu ưu tiên để tạo ra các sản phẩm bền vững 

 Với Chương trình Thu hồi & Tái chế Ổ cứng, Seagate sẽ xóa bảo mật hết toàn bộ dữ liệu trên các ổ cứng này rồi tiến hành tái chế để cung cấp ra thị trường. Quá trình này giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, giảm thiểu lượng chất thải và giúp giảm tới 18 kg khí thải carbon.

Hãy tham gia ngay Chương trình Thu hồi và Tài chế Ổ cứng của chúng tôi, từ ngày 06.07.2022 đến 30.06.2023 và nhận 01 Shopee e-voucher trị giá 250,000 VNĐ cho nỗ lực của bạn!

Tìm hiểu thêm thông tin chương trình tại: https://www.seagate.com/as/en/support/vietnam/take-back-program/?utm_source=facebook&utm_medium=post01&utm_campaign=ads

Top
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI «