Thay đổi thông số kỹ thuật SkyHawk, SkyHawk AI và EXOS

Apr 10, 2019.

Thay đổi thông số kỹ thuật SkyHawk, SkyHawk AI và EXOS

Thay đổi thông số kỹ thuật SkyHawk, SkyHawk AI và EXOS

Thay đổi thông số kỹ thuật SkyHawk, SkyHawk AI và EXOS

Seagate đã nghiên cứu và thấy rằng đối với mức dung lượng hơn 8TB, các yêu cầu về mức tải làm việc ( workload ) sẽ yêu cầu cao hơn về đọc ghi dữ liệu tuần tự và ngẫu nhiên.

Do đó Skyhawk AI được thiết kế để phù hợp với yêu cầu này, một số thay đổi như sau:

  • Dòng Skyhawk AI mới sẽ có 32 luồng AI ( 16 kênh video ) thay vì 16 luồng AI trước đây.
  • Mức dung lượng sẽ từ 8TB - 14TB.
  • Giảm thời gian bảo hành từ 5 năm xuống 3 năm và không có gói phục hồi dữ liệu đi kèm.
  • Đối với dòng Skyhawk, mức dung lượng mới sẽ từ 1TB đến 8TB do ở mức dung lượng cao hơn 8TB thường yêu cầu mức tải lớn hơn và hỗ trợ AI.
  • Dòng Exos 1TB-14TB với các nhu cầu về giám sát sẽ phù hợp với các hệ thống NVR, NVR tích hợp AI tại các Datacenter. Dòng này sẽ đinh vị cho giải pháp lưu trữ tập trung để đáp ứng nhu cầu về dung lượng, tải hỗn hợp như lưu trữ, phân tích

Chi tiết như sau:

  • SkyHawk AI sẽ nắm giữ danh mục đầu tư công suất cao bởi vì AI yêu cầu khối lượng công việc hỗn hợp – đọc ghi ngẫu nhiên và tuần tự - chủ yếu được sử dụng trong các công suất cao.
  • Cắt giảm cho danh mục đầu tư của SkyHawk để tập trung vào tải công việc giám sát video chính

  • Các thay đổi đối với thông số kỹ thuật AI của SkyHawk bao gồm tăng luồng AI, giảm thông số bảo hành, MTBF và Dịch vụ cứu dữ liệu

 

Top
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI «