Hướng dẫn kích hoạt LƯU TRỮ ĐÁM MÂY MIỄN PHÍ cho camera EBITCAM

Jun 19, 2020.

Hướng dẫn kích hoạt LƯU TRỮ ĐÁM MÂY MIỄN PHÍ cho camera EBITCAM

Hướng dẫn kích hoạt LƯU TRỮ ĐÁM MÂY MIỄN PHÍ cho camera EBITCAM

 

 

EBITCAM tung ra gói lưu trữ đám mây miễn phí cho tất cả khách hàng sử dụng camera EBITCAM. Sản phẩm đầu tiên được áp dụng là E3 2MP.
Gói lưu trữ 3 ngày, lưu dưới dạng hình ảnh chuyển động full HD.
Thời gian miễn phí: 1 năm kể từ ngày kích hoạt sử dụng

Hướng dẫn kích hoạt:
B1: Chọn vào cài đặt ở góc trên bên phải
B2: Chọn lưu trữ trên Icloud
B3: chọn mở ngay lập tức
B4: Chọn gói miễn phí.
B5: Chọn kinh nghiệm và bắt đầu sử dụng.

CLOUD HỆ THỐNG LƯU TRỮ CỦA TƯƠNG LAI
*Hầu hết các dịch vụ tải dữ liệu và lưu trữ online này đều được gọi là Lưu Trữ Đám Mây, hay còn gọi là Cloud Strorage.
* Lưu trữ đám mây là một mô hình của lưu trữ dữ liệu máy tính, trong đó các dữ liệu kỹ thuật số được lưu trữ trong các hồ chứa logic. Bộ lưu trữ vật lý trải rộng trên nhiều máy chủ (đôi khi ở nhiều vị trí) và môi trường vật lý thường được sở hữu và quản lý bởi một công ty lưu trữ. Các nhà cung cấp lưu trữ đám mây này chịu trách nhiệm giữ cho dữ liệu có sẵn và có thể truy cập được và môi trường vật lý được bảo vệ và chạy. Mọi người và tổ chức mua hoặc cho thuê dung lượng lưu trữ từ các nhà cung cấp để lưu trữ dữ liệu người dùng, tổ chức hoặc ứng dụng.
* Dịch vụ lưu trữ đám mây có thể được truy cập thông qua một colocated điện toán đám mây dịch vụ, một dịch vụ web giao diện lập trình ứng dụng (API) hoặc bởi các ứng dụng mà sử dụng các API, chẳng hạn như lưu trữ máy tính để bàn đám mây, một cổng lưu trữ đám mây hoặc Web dựa trên hệ thống quản lý nội dung.

Top
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI «